Podmínky a průběh přijímacího řízení do DS Potůček

1.kolo přijímacího řízení bude probíhat v době od 3. 6. do 21. 6. 2019, tedy až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských mateřských škol. Pokud máte zájem o docházku Vašeho dítěte do dětské skupiny, je potřeba v  tomto období doručit do RC Studánka přihlášku (v tištěné podobě je k dispozici v kanceláři RC Studánka). Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím doneste v době od 3. 6. do 21.6. do kanceláře RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov), popřípadě vhoďte do poštovní schránky vedle branky.

Základním kritériem pro přijetí dítěte je jeho věk (starší děti mají přednost) a dále v 1.kole přijímacího řízení budou přijímány pouze děti, které

  1. mají trvalý pobyt v Tišnově
  2. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2020
  3. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek se nedostaly

V týdnu od 24. 6. do 28.6. 2019 budete informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo vaše dítě vybráno k přijetí. Zároveň Vás vyzveme k dodání dokumentů nutných pro přijetí dítěte do dětské skupiny. Bez dodání níže zmíněných dokumentů nebude moci být dítě přijato. Nutné dokumenty jsou:

1.  potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku (ten rodiče obdrží od příslušných mateřských škol v rámci přijímacího řízení dne 29.5.2019)

2.  vyplněný  a lékařem potvrzený evidenční list (je nutné, aby bylo dítě řádně očkováno)

3.  potvrzení o vazbě obou rodičů na trh práce

  • u zaměstnanců, studujících a evidovaných na úřadu práce na formuláři (vyplňte pouze tu stranu, která se vás týká. Podle toho, zda jste zaměstnanec, studující nebo osoba evidovaná na úřadu práce)
  • pro OSVČ je potřeba doložit potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálním pojištění za rok 2018.

4.  potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)

 

Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v dětské skupině Potůček“ mezi zákonnými zástupci dítěte a Rodinným centrem Studánka.

Den otevřených dveří v Dětské skupině Potůček

Pokud Vás zajímá, jak to v Potůčku vypadá, chcete se seznámit s pečovatelkami a zeptat se na vše, co vás zajímá, tak se k nám přijďte i s dětmi podívat. Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 v době 16:00 – 17:30 na Květnické 821, Tišnov. Těšíme se na Vás.

 

Jak postupovat, pokud máte obavu, že se vaše dítě kvůli nízkému věku do předškolních zařízení nedostane:

  1. PŘIHLASTE SE DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TIŠNOVSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL (Pro přijetí do dětské skupiny Potůček je potřeba rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v Tišnově. Proto je potřeba projít nejprve přijímacím řízením do MŠ, a teprve pro nepřijaté děti je tu dětská skupina Potůček. Přijímací řízení do tišnovských MŠ probíhá elektronicky v průběhu měsíce dubna 2019)
  2. POKUD JSTE NEBYLI PŘIJATI DO MŠ A MÁTE ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ, MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT DO DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK (Jak již bylo popsáno výše, přijímací řízení bude probíhat v červnu 2019, potřebné je trvalé bydliště dítěte v Tišnově, a rozhodnutí o nepřijetí do tišnovské MŠ a dovršení věku 3 let do 30. 4. 2020. Poté budou děti seřazeny podle data narození, starší mají přednost)
  3. ZÁROVEŇ PODEJTE CO NEJDŘÍVE PŘIHLÁŠKU DO JEZÍRKA (O přijetí do Jezírka rozhoduje pořadí přijetí přihlášek, není rozhodující věk, bydliště ani zaměstnanost rodičů. Zkrátka „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Přijímáme děti do naplnění kapacity a již se nám přihlášky na na šk.rok 2019/2020 vrší. Pokud se nakonec dostanete do MŠ nebo do Potůčku, můžete přihlášku stáhnout.)