Dětská skupina Potůček

logo EU ESF OPZ a logo MAS Brána Vysočiny

logo dětská skupina Potůček

 

Potůček je dětská skupina určená pro tišnovské děti mladší 4 let, které se z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ (tzn. přednostně jsou přijímány děti, které neúspěšně prošly výběrovým řízením do tišnovských MŠ).  Kapacita dětské skupiny je 23 míst. Docházka je možná vždy pouze po dobu jednoho školního roku, následující školní rok děti přejdou do mateřské školy a dětská skupina přijme nových 23 dětí.

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Máte zájem o docházku ve školním roce 2019/2020? Pak si pečlivě pročtěte Podmínky a průběh přijímacího řízení do DS Potůček.

Den otevřených dveří v Dětské skupině Potůček

Pokud Vás zajímá, jak to v Potůčku vypadá, chcete se seznámit s pečovatelkami a zeptat se na vše, co vás zajímá, tak se k nám přijďte i s dětmi podívat. Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 v době 16:00 – 17:30 na Květnické 821, Tišnov. Těšíme se na Vás.

O Potůčku

Dětská skupina Potůček je provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. a je řádně registrována Ministerstvem práce a sociálních věci v registru dětských skupin.

Provozovatelem a zřizovatelem dětské skupiny je Rodinné centrum Studánka, které má zkušenosti s péčí o děti od 2 let již od roku 2012. Potůček zahájil svoji činnost 3. 9. 2018 a sídlí na ulici Květnická č. 821 (v budově bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky). Prostor zrekonstruovalo město Tišnov, poskytuje jej dětské skupině za symbolické nájemné a hradí též náklady na energie. Provoz (osobní náklady a vybavení) dětské skupiny je financován díky dotaci MAS Brána Vysočiny. Náklady na zajištění stravy jsou hrazeny rodiči.

Otevřeno je každý všední den včetně prázdnin 6:30 – 16:30Celodenní strava je zajištěna dovozem obědů z MŠ U Humpolky, svačinky jsou připravovány v Potůčku. Děti mají k dispozici dvě z části propojené místnosti a oplocené  venkovní hřiště. Pečují o ně tři kvalifikované pečovatelky, dále zde pracuje školnice (stará se o přípravu svačinek, výdej obědů a o úklid).

Při práci s dětmi vycházíme z principů, které uplatňujeme v celé svojí činnosti – individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředí. Pečovatelky pro děti připravují aktivity přiměřené jejich věku (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické), které jsou tématicky propojeny týdenním a měsíčním výchovným plánem. V Potůčku nabízíme dětem i montessori pomůcky a uplatňujeme prvky tohoto pedagogicko-výchovného směru.

Za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „příspěvek na stravovací služby“ ve výši 1 500 Kč měsíčně (tato částka se při nepřítomnosti dítěte nevrací a nebude ji možno odečítat z daně z příjmu – jedná se o příspěvek na zajištění stavy a nikoli o „školkovné“).

Kromě celotýdenní docházky umožňujeme i docházku na 2 nebo 3 dny v týdnu. V tomto případě výše příspěvku činí měsíčně 1 200 Kč (zvolení tohoto typu docházky nemá vliv na pořadí v přijímacím řízení).

Případné dotazy ráda zodpoví manažerka dětské skupiny Mgr. Kateřina Hromčíková,  kontaktovat ji můžete na studanka.potucek@gmail.com nebo na 777 706 723.

 

Lidé v Potůčku

Markéta Bulvová
pečovatelka DS Potůček
Ivana Cimrmanová
pečovatelka DS Potůček
Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
lektorka Starších kulíšků a Šikulků
Šárka Ondráčková
vedoucí pečovatelka DS Potůček
Eliška Vecheta
školnice v DS Potůček