Rodinná naučná stezka na Klucanině

V roce 2009 realizovalo Rodinné centrum Studánka ve spolupráci s městem Tišnovem projekt Naučné stezky pro nejmenší děti na kopci Klucanina. Vzhledem k velké popularitě a oblíbenosti výše uvedené stezky se Rodinné centrum Studánka v roce 2017 rozhodlo tuto stezku prodloužit a obohatit o nové prvky.

Nový projekt měl za cíl prodloužit stávající Naučnou stezku pro nejmenší děti tak, aby začínala hned na kraji lesa u „nového“ hřbitova. Vytvořením série 5 nových zastavení a jednoho interaktivního pohybového prvku tak vznikla trasa dlouhá 1,2 km, na které návštěvníci najdou celkem 13 interaktivních tabulí a zastavení.

trasa stezky
trasa stezky

Všechny prvky jsou koncipovány tak, aby zajímavým a poutavým způsobem přibližovaly les a přírodu Tišnovska. Celá naučná stezka je interaktivní, důraz je kladen na prožitek, hravost, srozumitelnost, stejně jako na správnost a odbornost předávaných informací. Návštěvník má možnost si vše osahat, prozkoumat, vyzkoušet, zažít a poznávat všemi smysly. Zastavení jsou navržena především pro děti předškolního a mladšího školního věku. Věříme však, že zaujmou i starší děti a dospělé. Stezka tak může být také prostředkem ekologické výchovy i pro zájmové organizace pracující s dětmi, mateřské školky a základní školy z Tišnova i z okolí.

Tematicky doplňují nové prvky již stávající stezku pro nejmenší tak, aby tvořily komplexní celek popisující život v lese. Konkrétně se věnují těmto tématům:

 • čtyři roční období v životě lesa
 • vztahy v lese – jak to spolu všechno souvisí, vzájemné soužití mezi stromy a rostlinami
 • narození, život a smrt v přírodě (potravní řetězec, lesní patra)
 • taje přírody aneb co se děje v půdě
 • strom jako domov – jak roste strom a co všechno v něm, kolem něj žije
 • lesní badatelství – zvuky lesa, vůně lesa, zkoumání stromů a zvířat

Při tvoření nové části stezky byl kladen důraz na zachování technického stylu tabulí z původní stezky – z tvrdého dřeva, jednoduché zastřešení, důkladné ukotvení do země, tak aby prvky co nejvíce odolávaly počasí a vandalství. Ve výběrovém řízení vybrala komise složená z odborníků na předškolní pedagogiku a vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Města Tišnova koncepci autorky MgA. Petry Cífkové, zkušené výtvarnice, která v současné době mimo jiné ilustruje dětské knihy pro nakladatelství Albatros a Mladou frontu.

Rozpočet celého projektu je 240  000 Kč. Více než polovinu této částky přispělo město Tišnov a zbytek finančních prostředků se nám podařilo zajistit díky vstřícnosti a ochotě tišnovských firem a dárců. Velký dík proto patří vedení města Tišnova, Václavu Drhlíkovi, zastupitelům a členům bývalé komise životního prostředí za vstřícnost a podporu tohoto projektu. Velmi si také vážíme firem z Tišnovska i dalších dárců, kteří vznik Rodinné naučné stezky podpořili. Na realizaci stezky přispěli tito dárci:

 • ARTIN, spol.s.r.o.
 • Aleš Drlík
 • Aleš Smékal – IDIGI.CZ
 • BAUMAT, spol.s.r.o.
 • Duk finance s.r.o.
 • GDP Koral s.r.o.
 • JICOM, spol.s.r.o.
 • Mgr. Knecht Michal
 • Mgr. Kurdiovská Zuzana
 • Maso Klouda, s.r.o.
 • Steinhauser, s.r.o.
 • Tišnovská rychta, s.r.o.
 • Vezesa –Vlastimil Tatíček
 • VITAR, s.r.o.

Slavnostní otevření Rodinné naučné stezky na Klucanině proběhlo 27.4.2019.