Psycholog

Psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, lektorka Školy lásky v rodině a Gestalt terapeutka, nabízí poradenství a psychoterapeutickou pomoc při:

  • osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpanost, nespavost, nervozita, problémy v komunikaci)
  • partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, žárlivost)
  • rodinných problémech (výchova, péče o děti, problémové děti, předškolní příprava)
  • náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby)
  • úzkostných a depresivních stavech

Poradenství probíhá formou individuálního, párového, popř. rodinného poradenství, ve dnech pondělí a středa na objednání. Při konzultaci mohou klienti vystupovat anonymně.

Příspěvek na jednu konzultaci od klienta činí 30 Kč.

Dále nabízíme skupinové nácviky relaxačních a imaginačních technik (pro klienty nacházející se ve stresu, pro klienty s problémy s uvolněním).

Objednat se můžete e-mailem h.kubecova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 736 607 320.