ADHD

Od roku 2015 se naše centrum zaměřuje také na dlouhodobou a systematickou práci s rodiči pečujícími o děti s ADHD. Rodinám s dítětem s ADHD se snažíme připravit všestrannou odbornou péči a podporu. Naše programy se zaměřují především na vzájemný vztah rodič-dítě, efektivní komunikaci, emoční sladění, pomoc a poradenství odborníka a vzájemné sdílení mezi rodiči navzájem.

Kurzy, na které se v současné době můžete přihlašovat najdete ve výpisu událostí pod textem.

Dráčci

Hravý program pro rodiče s dětmi, které jsou neklidné nebo nesoustředěné (zejména s ADHD). Součástí programu jsou hry a cvičení, které se soustředí na pozitivní ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte a podporu vztahu mezi rodiči a dětmi. Aktivity jsou zaměřeny na posílení:

  • vnímání, myšlení dítěte
  • verbálních schopností, pozornosti a paměti
  • hrubé a jemné motoriky
  • ovlivňování tělesného neklidu a nácvik relaxace
  • na rozvoj a podporu spolupráce ve vztahu mezi rodičem a dítětem

Věk dítěte: 4 – 7 let

Kdy a kde:  pondělí 16:00–17:30 v tělocvičně RC Studánka ale i v zahradě, přilehlých lesích a loukách

Cena: 750 Kč za 10 lekcí

Lektorka: psycholožka Mgr. Soňa Kappelová

 

Intenzivní kurz k posílení vztahů v rodině aneb jak lépe rozumět sobě a svým dětem

Kurz složený ze 4 na sebe navazujících seminářů by měl rodičům poskytnout ucelený pohled na výchovu dětí, podpořit je v rodičovské roli a posílit jejich rodičovské kompetence. Pomůže rodičům zorientovat se v nejrůznějších výchovných stylech a postupech a vypíchne nejdůležitější milníky a problémové situace, se kterými se rodiče při výchově dětí setkávají. Lektorka poskytne rodičům podporu a odbornou pomoc při zvládání výchovných postupů, které vedou k dobrému fungování vztahu rodič – dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině. Pozornost bude věnována zejména tomu, jak vychovávat ke vzájemnému respektu, jak lépe rozumět svým dětem, jak je vést k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, ale také jak řešit konflikty a nastavovat hranice.

Témata jednotlivých setkání:

  1. Já jako rodič – Co potřebujeme ke spokojenému rodičovství, rodičovské styly, respekt k sobě i svému dítěti.
  2. Pochopení nesprávného chování dětí, řešení problémů, jak předcházet konfliktům.
  3. Komunikace – jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli, jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly. Povzbuzování – budování sebedůvěry dítěte, budování identity dítěte
  4. Jak řešit konflikty – Přirozené a logické důsledky chování, jak rozumět svým emocím.

Kurz proběhne na podzim 2019. Další podrobnosti najdete již brzy v událostech níže pod textem. Pokud máte strach, že vám něco unikne, můžete začít odebírat náš

Nejbližší naplánované události:

V kalendáři nejsou žádné naplánované události.